mistyczna historia

Historia polskich świątyń Początki budowy świątyń w Polsce Pierwsze świątynie na terenie Polski powstały już w czasach przedchrześcijańskich. Były to miejsca kultu pogańskich bogów, gdzie odbywały się rytuały i ofiary. Budowano je z drewna i kamienia, często umiejscawiając w strategicznych miejscach, takich jak pagórki czy skrzyżowania dróg. Najstarsze zachowane świątynie Spośród najstarszych zachowanych świątyń w […]