Katedra Świętego Stanisława Kostki


Do przepięknie wyglądających zabytków sztuki sakralnej zdecydowanie zaliczyć należy katedrę świętego Stanisława Kostki. Tenże budynek powstał w Łodzi. Został on wzniesiony przy ul. Piotrkowskiej, stanowiąc jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc całego miasta. Katedra, jaką stworzył ma charakter neogotycki. To budowla wzorowana na Notre Dame w Chartres.
Zgodnie z zapiskami historycznymi, prace nad obiektem prowadzone były stosunkowo niedługo, bowiem w latach 1901 – 1912. Generalnie inicjatorem stworzenia obiektu sakralnego tu opisywanego była spółka Wende i Zarske. Zorganizowano plebiscyt na mocy którego zdecydowano się wyłonić właśnie ich koncepcję. Łącznie wybrano jedną z prawie czterdziestu różnorodnych wizji rozlicznych autorów z całego kontynentu europejskiego. Jeżeli natomiast chodzi o ostateczne poprawki i dociągnięcia to ich autorami byli Sławomir Odrzywolski z Krakowa oraz Józef Dziekoński z Warszawy.
Budowla jaką jest Katedra Świętego Stanisława Kostki wyróżnia się w głównej mierze swoją nietypową konstrukcją. Stworzona została z jasnej, żółtej cegły, która jest swego rodzaju znakiem szczególnym obiektu. Warto wspomnieć także o tym, iż budulec na tę świątynię został sprowadzony z Górnego Śląska. Prace rozpoczęto w 1901 roku i prowadzono do 1912 roku. Niestety, pięknie zapowiadająca się świątynia została w pewnym momencie przerwana w swej budowie, a wszystko dlatego, iż doszło do wybuchu wojny, zaś to wiązało się z problemami finansowymi. Ostatecznie okazałym obiektem zaczęto się cieszyć dopiero w końcówce lat dwudziestych dwudziestego stulecia. Kościół cechował się smukłym kształtem. Miał wieżę w wysokości 104 metrów.