Funkcja interpersonalnej komunikacji religii


Religia jest to swego rodzaju nauka, która wiąże się w dużym stopniu ze światopoglądem człowieka, z życiem duchowym i kulturowym jednostki, ale także pełniąca wiele istotnych funkcji, na które warto zwrócić uwagę nie tylko w wymiarze czysto religijnym, kultowym. Teoretycznie przyjęło się, że trzeba wierzyć w Boga, bo to on rządzi światem, stworzył go oraz kieruje naszym życiem, a po egzystencji to on rozliczy nas z naszego ziemskiego funkcjonowania. Niemniej jednak religia jest ciekawą dyscypliną nie tylko z punktu widzenia osoby wierzącej. Warto nadmienić, iż przedmiot ten cechuje się chociażby równie istotną funkcją światopoglądową, kompensacyjną i bardzo ważną rola psychoterapeutyczną. Jeszcze jedna kwestia, jakiej w niniejszym artykule poświęcimy znacznie więcej uwagi, to zaś funkcja interpersonalnej komunikacji, którą religii także się przypisuje.
W gruncie rzecz ta okna gdynia ostatnia z wyżej wymienionych funkcji prezentuje się chyba najciekawiej. Jest to w praktyce nic innego jak kreowanie rozlicznych więzi społecznych, jakie tworzą się na linii wyznawca – wyznawca danej religii i konkretnej wiary. Można mówić na tej podstawie o funkcji pełnionej przez kapłana – pośrednika między wiernymi a bóstwem, ale też i o relacjach wzajemnych wspólnot wyznających te same wierzenia. Dzięki omawianej tu roli religii można dostrzec, iż pozwala ona na pełna identyfikację, życie w grupie, nawiązywanie nowych, pozytywnie łączących ludzi znajomości. To wreszcie sposób na uświadamianie sobie przynależności do wspólnoty ludzkiej, a także do Kościoła. Warto też mieć na względzie fakt, iż religia jest ważna, bowiem pełni także rolę psychospołeczną. Pozwala na wyrażanie wartości oraz realizowanie własnej osobowości, w tym duchowości. Kult daje człowiekowi szansę na tworzenie dobrych wartości.