Funkcje religii


Religia nie tylko stanowi wyraz wiary człowieka, ale również jest to dyscyplina, która pełni szereg różnorodnych funkcji. Generalnie ciężko jest stworzyć jednoznaczną, prostą definicję tego pojęcia, niemniej jednak warto podkreślić, iż bez wątpienia to zjawisko społeczne, historyczne, ale też i jednocześnie kulturowe. Jako religijność jednostki rozumie się zaś światopoglądowe przekonanie o istnieniu bóstw, w które człowiek wierzy i które są mu przychylne, kiedy wyznajemy w nie wiarę.
Warto wspomnieć, iż podstawowe funkcje religii to między innymi rola kompensacyjna, światopoglądowa, integrująca, ale też psychologiczna i wiele innych. Krótko przybliżymy kilka z nich. Zacznijmy zatem po kolei – funkcja kompensacyjna. Jest to swego rodzaju zadośćuczynienie w kierunku człowieka bezsilnego, który jest słaby, nie razi sobie ze swoimi problemami, a religia mu pomaga dodać sił do dalszego życia, zmagania się z trudnościami. Wiele na temat tejże funkcji religii tu omawianej mówił Friedrich Furstenberg, w opinii którego myślenie religijne jest swego rodzaju rekompensatą dla jednostki, która przeżywa rozmaite trudności. Pozwala ona na to, żeby rozwiązywać ludzkie dylematy, dodawać otuchy itd. To coś w rodzaju pociechy przy cierpieniach, kiedy przychodzą życiowe przeszkody oraz gdy człowiek staje w obliczu śmierci. Zdaniem Furstenberga to nic innego jak swego rodzaju tarcza ochronna, jaka pozwala na zabezpieczenie psychiki w momencie mocnego zagrożenia.
Poza funkcją kompensacyjną, religia słynie także z funkcji światopoglądowej. Ta natomiast bazuje na stworzeniu obrazu świata, w którym ważne – w zasadzie najistotniejsze – miejsce powinien zajmować Bóg. To on odpowiedzialny jest według osób wierzących za rządzenie światem, za jego taki a nie inny wygląd i charakter, za zachodzące w nim procesy oraz zjawiska, jakich doświadczamy na co dzień. Jeszcze co innego to natomiast funkcja integrująca, na temat której sporo mówią psychologowie, w tym psychologowie religii poświęcający tejże dziedzinie największą uwagę. Ich zdaniem religia stanowi komponent świadomości ludzkiej, a jeżeli wielu ludzi wyznaje podobne wierzenia, dochodzi do ich bratania się i integrowania.