Kościół Mariacki


Do najbardziej charakterystycznych zabytków w ogóle, a w zakresie sztuki sakralnej w szczególności, zaliczyć należy przede wszystkim doskonale każdemu z nas znany Kościół Mariacki. To budynek archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Inaczej na Kościół Mariacki mówi się natomiast bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czy też bazylika Mariacka. Jest to przepiękna archikatedralna budowla, jaka stanowi jeden z naczelnych kościołów w danej stolicy Polski. W 1962 roku natomiast świątyni nadano tytuł bazyliki mniejszej. Śmiało obiektem tym możemy się pochwalić wśród innych krajów. Jeżeli chodzi o styl architektoniczny, jaki Kościół Mariacki sobą prezentuje, to jest to głownie budynek gotycki w swej kompozycji.
Z danych historycznych wynika, iż intensywne i systematyczne prace nad bazyliką trwały przez dwa stulecia, a ściślej rzecz biorąc na przełomie wieków czternastego oraz piętnastego. Obiekt ulokowany został w Rynku Głównym, dokładniej przy północno-wschodnim jego narożniku. Patrząc zaś pod względem komunikacyjnym, opisywany tu zabytek sakralny usytuowany jest na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba. Obok Katedry na Wawelu ten pomnik historii uchodzi za jeden z najistotniejszych w kategorii polskie i europejskie świątynie katolickie. Maria Panna została wybrana na Patronkę kościoła, który funkcjonuje jako miejsce kultu od czasu kiedy Kraków nie miał jeszcze oficjalnie praw miejskich. Należy jednakże wspomnieć i o tym, że Katedra Mariacka została w pewnym momencie kompletnie zrujnowana. Wynikało to z najazdów tatarskich, jakie miały miejsce w historii Krakowa. Niestety nic nie udało się zachować z budynku, który do tego czasu stanowił perłę stylu romańskiego w Polsce.