Cerkiew św. Paraskewy


Niewiele osób w ogóle wie, że w Beskidzie Niskim znajduje się przepiękna i imponująco prezentująca się cerkiew św. Paraskewy. Opiera się ona zwłaszcza na efektownie prezentujących się drewnianych elementach konstrukcyjnych, a cały projekt ma ciekawe wpływy wschodnie i zachodnie, które zręcznie wzajemnie się przeplatają. Inicjatywę stworzenia cerkwi tu omawianej przypisuje się grekokatolikom, a ściślej Łemkom.
W 1700 roku prawdopodobnie cerkiew została wzniesiona, a oddana do użytku w 1743 roku. Wynika to z pozostałości napisów utrwalonych na belkach jakie odnaleziono w świątyni. Prawdopodobnie jest to także data stworzenia przepięknej wieży, jaka oparta została na wzornictwie i kompozycji kościołów małopolskich. Konstrukcja zbudowana była z drewna, a dokładniej wykorzystano do stworzenia tejże świątyni drewno jodłowe, jakie w niektórych fragmentach przeplata się z drewnem świerkowym. Parę razy konstrukcję o charakterze trójdzielnym odświeżano, kilkukrotnie ulegała ona odnowieniu i pracom konserwacyjnym. Warto nadmienić również, że w środku cerkwi znajduje się sporo cudownych pozostałości późnobarokowych, których przykładem jest prezbiterium o charakterze dekoracyjnym. Ma ono ikonostas Michała Bogdańskiego. Malowidła prezentowane na ścianach przedstawiają kolumny robione z marmuru oraz gzymsy. Warto wspomnieć o tym, że świątynia tu opisywana od 1947 roku została przeznaczona na potrzeby katolików, z kolei w 2013 uwzględniono ją na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.