Katedra na Wawelu


Odwiedzając Kraków nie możemy pominąć wycieczki na Katedrę na Wawelu. Niezależnie w zasadzie od tego czy jesteśmy katolikami, czy nie – warto odwiedzić to miejsce chociażby ze względów czysto kulturowych. Śmiało można bowiem rzec, że miejsce to stanowi jeden z czołowych zabytków sakralnej sztuki w Polsce, a także jest to niebanalny i znany w całym świecie pomnik historii oraz symbol naszej krajowej wiary.
Warto wiedzieć, iż Katedra na Wawelu ma na swoim koncie liczne koronacje władców historycznych naszego państwa. Dokładnie rzecz biorąc, miało tam miejsce prawie czterdzieści koronacji i królów, i królowych. Pierwszym z nich był Władysław Łokietek i nastąpiło to w roku 1320. Wszyscy następni władcy oraz Łokietek spoczywają w owej katedrze, gdzie znajdują się ich miejsca pochówkowe. W kryptach znajdują się także grobowce innych ważnych osobistości i znamienitych postaci, w tym między innymi Józefa Piłsudskiego oraz Tadeusza Kościuszki. To także tam spoczywa ciało Mickiewicza oraz Słowackiego i św. Stanisława.
Pierwszy kościół katedralny na Wawelu został wybudowany wiele stuleci temu i ostatecznie nie wiadomo w zasadzie jak się on prezentował. Niemniej jednak z czasem go przebudowywano, idąc w kierunku stylu romańskiego. Z tego okresu pozostała między innymi krypta świętego Leonarda. Podobnie ciekawie prezentującym się fragmentem jest pozostałość części wieży Srebrnych Dzwonów. W czternastowiecznym stylu natomiast przygotowano bazylikę trójnawową. Miała ona charakterystyczne wykończenie jakim był efektownie przedstawiający się transept, a zatem nawa poprzeczna. Obecnie jest ona doskonale eksponowana, ponieważ wielokrotnie ją upiększano i rozbudowywano.