Kościół świętego Wawrzyńca

Jednym z wyjątkowo ciekawie prezentujących się zabytków sztuki sakralnej w naszym kraju okazuje się przepiękny kościół pod wezwaniem Wawrzyńca. Powstał on na terenie miejscowości Czernin, a pierwsze prace nad nim zaczęły być realizowane w roku 1305. Z informacji wynikających z zapisków historycznych wynika z kolei, iż gotowy obiekt był w 1335 roku.
Początkowo świątynia była kościołem katolickim i jego fundatorem był Jan z Czerniny stanowiący właściciela osady. W końcówce wieku piętnastego natomiast obiekt zyskał przywilej odpustowy, jaki został mu nadany przez ówczesnego papieża, a dokładniej Aleksandra I. Pięćdziesiąt lat później kościół ten został rozbudowany, a jego właścicielem został Baltazar I von Stosch. To on doprowadził do powiększenia kościoła. Po paru dekadach z kolei wybudowano na świątyni wieżę. Był to czas wojen, zatem niewiele później obiekt został zdewastowany. Miasto generalnie w całości spalono, podobnie szereg innych okolicznych miejscowości oraz wsi, a ucierpiały na tym tam znajdujące się budowle, czyli właśnie kościoły. Musimy też zwrócić uwagę na to, że w 1640 roku miasto zostało spalone ponownie przez wojska szwedzkie, a kościół o którym mowa został splądrowany. Doszło też do profanacji cmentarzy, grobowców, miejsc pochówkowych. Niestety odbiło się to na wyznawcach, których liczba znacząco się zmniejszyła. W 1653 roku kościół został oficjalnie zamknięty, gdyż wiernych do niego uczęszczających było po prostu zbyt mało. Rok po tym udało się świątynię otworzyć na nowo i przekazać ją katolikom.
W zakresie arcydzieł sztuki sakralnej znajdujących się w kościele świętego Wawrzyńca, warto wyszczególnić między innymi przepiękne malowidło wiszące w jednej z naw świątyni. Mowa tu o Wielkiej Koronacji przed Millenium Chrztu Św. Malowidło to stworzone zostało przez Jana Molga z Warszawy. Ponadto wartościowym elementem jest też sklepienie krzyżowo-żebrowe oraz prezbiterium i chrzcielnica.